Skip to content

Bijeenkomst van 13/05 – Virtueel laten doorgaan of uitstellen? Graag uw mening!

08 april 2020

Het BISSIB werkt aan de organisatie van een “veldbezoek”, (oorspronkelijk?) gepland op 13/05, over het thema “De uitdagingen van sociale innovatie. Reflectie op basis van peerhulp. “.

Deze bijeenkomst zal een gelegenheid zijn om verschillende visies op een sociale innovatie, van haar ontstaan tot haar institutionalisering, aan elkaar te toetsen, dankzij de deelname van personen die peerhulp in hun praktijk in de kliniek Sans soucis (Jette) integreren, van een onderzoeker Sébastien Lo Sardo en van Jean-Louis Laville. In zijn boek “Du social business à l’économie solidaire – Critique de l’innovation sociale” dat in mei verschijnt, nodigt Jean-Louis Laville ons uit een kritische blik te werpen op sociale innovatie.

Rekening houdend met de huidige context en om de organisatie van dit evenement te kunnen afronden, willen we graag uw mening kennen.  Wenst u dat het wordt uitgesteld; dat het virtueel doorgaat; …?

Graag uw mening uiterlijk op 12/04 om middernacht!

Lees ook ...

Appel à contribution European Social Economy Summit – Mannheim

Les 26 et 27 novembre se tiendra le sommet européen de l’économie sociale. Celle-ci, organisée par la commission européenne,  ce sommet a pour objectif de réunir toutes les parties prenantes autour de trois thématiques : la numérisation de l’économie sociale, l’innovation (sociale) ainsi que la collaboration interpays et intersectorielle. L’évènement se veut co-construit, c’est pourquoi…

De uitdagingen van de mobiliteit in Brussel

In november organiseerde COOPCITY een avond over de maatschappelijke uitdagingen van de mobiliteit in Brussel om bij sociale innovaties meer aandacht op te eisen voor de behoeften van het grondgebied. Klik hier voor het verslag van de uitwisselingen van deze bijeenkomst (in het frans).

Zijn stem in Europa laten horen

De European Social Economy Summit, georganiseerd door de Europese Commissie op 26 en 27 november a.s., heeft tot doel alle stakeholders rond drie thema’s samen te brengen: de digitalisering van de sociale economie, (sociale) innovatie, alsook grens- en sectoroverschrijdende samenwerking. Al twee BISSIB-leden zullen aan de EUSES deelnemen: Quentin Crespel zal er het Gewest vertegenwoordigen…

Scroll To Top