Skip to content
BISSIB-logo-tagline

Een open ecosysteem van actoren die zich inzetten voor sociale innovatie in Brussel.

Samen willen we multidisciplinaire actoren aanmoedigen om samen te werken aan het ontstaan, experimenteren, verduurzamen en schalen van sociale innovaties die een antwoord bieden op de noden van de stad en zijn bevolking.

De doelstellingen van het netwerk

01

De zichtbaarheid en erkenning van sociale innovatie vergroten

De kennis over en de toe-eigening van het concept van sociale innovatie door de Brusselse actoren versterken.

02

Zorgen voor meer ondersteuning voor de projectdragers

De tools en ondersteuningsmethoden verbeteren voor de projectdragers van de (huidige en toekomstige) projecten rond sociale innovatie.

03

Meer ruimte creëren voor uitwisseling en kennisoverdracht

De uitwisseling van kennis en praktijken rond concrete thema's bevorderen, met name tussen de academische wereld en de beroepsbeoefenaars.

04

• De bewustwording rond het drieluik 'Behoeften – Grondgebied – Bevolking' versterken bij sociale innovatie

Ervoor zorgen dat deze aanpak de basis vormt voor zowel de ontwikkeling van het netwerk, de acties die binnen het netwerk worden georganiseerd, als de projecten die door de leden worden ontwikkeld.

Voor de definitie van sociale innovatie, baseren we ons op het werk van de UNIPSO

bissib-idees

Nieuws

De uitdagingen van de mobiliteit in Brussel

In november organiseerde COOPCITY een avond over de maatschappelijke uitdagingen van de mobiliteit in Brussel om bij sociale innovaties meer aandacht op te eisen voor de behoeften van het grondgebied....

Appel à contribution European Social Economy Summit – Mannheim

Les 26 et 27 novembre se tiendra le sommet européen de l’économie sociale. Celle-ci, organisée par la commission européenne,  ce sommet a pour objectif de réunir toutes les parties prenantes...

Zijn stem in Europa laten horen

De European Social Economy Summit, georganiseerd door de Europese Commissie op 26 en 27 november a.s., heeft tot doel alle stakeholders rond drie thema's samen te brengen: de digitalisering van...

Evenementen

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

bissib-echelle-idee

Werkwijze & lid worden

BISSIB staat open voor iedereen die interesse heeft in sociale innovatie.

  • Ons netwerk heeft een horizontale structuur en steunt op de principes van zelfbestuur.
  • Zodra een actief lid een actie wil concretiseren, richt hij een 'actiegroep' op.
  • Elke groep definieert zijn mandaat en duidt een of meerdere referentiepersonen aan.
  • U wilt een actie voorstellen en uitvoeren, communiceer uw voorstel aan de vertrouwde groep (qcrespel@hub.brussels)
  • U wilt deelnemen aan een actie: neem contact op met de referent van de betreffende groep
  • Wilt u meewerken? Kom dan zeker langs op een van onze volgende evenementen.
  • Wilt u op de hoogte blijven? Volg dan onze pagina op LinkedIn of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Deze groepen zijn momenteel actief :

bissib-plante

Leden

alice penet

Alice Pénet

Aurore Di Giusto

Aurore Di Giusto

Bruno Gérard

Bruno Gerard

Christine Kotarakos Poncelet

Christine Kotarakos Poncelet

Damien Littré

Damien Littré

Fany RAMADIER

Fany Ramadier

Florane MALAM

Florane Malam

Houssine BAKKALI

Houssine Bakkali

bissib-puzzle

Onze nieuwsbrieven

Historiek van onze laatste nieuwsbrieven

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please check the required field.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Contactez-nous

EMAIL

qcrespel@hub.brussels

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a subject.
Please enter a message.
Please check this field.
bissib-talk
Scroll To Top