Skip to content

Identificatie van obstakels voor sociale innovaties

08 april 2020

In samenwerking met COOPCITY en in het kader van BISSIB organiseerde Innoviris op 13 januari 2020 een studievoormiddag over sociale innovatie. Deze bijeenkomst had tot doel ondernemers te raadplegen die actief zijn in de sociale economie en sociale innovatie, om een beter inzicht te krijgen in hun behoeften in termen van overheidssteun. Het programma focuste op twee krachtlijnen:

Ø  Wat zijn de belemmeringen voor het SO in het BHG (juridisch, financieel, competenties, enz.)?

Ø  Wat zijn de behoeften van de sociale innovators in de verschillende ontwikkelingsstadia?

De bijeenkomst telde een dertigtal deelnemers. Klik hier voor het verslag van de uitwisselingen van deze bijeenkomst

Deze aanpak past in het kader van een ruimer Innoviris-beleid dat in het verlengde van deze uitwisselingen een aanbod wil ontwikkelen dat beter aangepast is aan het sociaal ondernemerschap en aan de sociale innovatie. Tegen het einde van het jaar zou een nieuw programma moeten worden geïmplementeerd.

bissib-puzzle

Lees ook ...

Appel à contribution European Social Economy Summit – Mannheim

Les 26 et 27 novembre se tiendra le sommet européen de l’économie sociale. Celle-ci, organisée par la commission européenne,  ce sommet a pour objectif de réunir toutes les parties prenantes autour de trois thématiques : la numérisation de l’économie sociale, l’innovation (sociale) ainsi que la collaboration interpays et intersectorielle. L’évènement se veut co-construit, c’est pourquoi…

De uitdagingen van de mobiliteit in Brussel

In november organiseerde COOPCITY een avond over de maatschappelijke uitdagingen van de mobiliteit in Brussel om bij sociale innovaties meer aandacht op te eisen voor de behoeften van het grondgebied. Klik hier voor het verslag van de uitwisselingen van deze bijeenkomst (in het frans).

Zijn stem in Europa laten horen

De European Social Economy Summit, georganiseerd door de Europese Commissie op 26 en 27 november a.s., heeft tot doel alle stakeholders rond drie thema’s samen te brengen: de digitalisering van de sociale economie, (sociale) innovatie, alsook grens- en sectoroverschrijdende samenwerking. Al twee BISSIB-leden zullen aan de EUSES deelnemen: Quentin Crespel zal er het Gewest vertegenwoordigen…

Scroll To Top