Skip to content

Vrijwilligers gezocht voor veldbezoeken

27 maart 2020

“sociale innovatie, wat is dat nu precies?” Om op deze vraag te antwoorden en de BISSIB-leden de mogelijkheid te bieden zich een gemeenschappelijk beeld te vormen, organiseert het netwerk veldbezoeken. Het is de bedoeling om een concreet initiatief te bezoeken, om van gedachten te wisselen met hen die een dergelijk initiatief dagelijks beleven (begunstigden, klanten, promotors, enz.), en om de dimensies te doorgronden van de sociale innovatie die het in zijn werk stelt.

Neemt u deel aan een sociale innovatie in Brussel? Wilt u die aan de BISSIB-leden presenteren en erover debatteren? Neem contact op met sabrina@coopcity.be om deel te nemen aan het programma 2020-2021.

Lees ook ...

Appel à contribution European Social Economy Summit – Mannheim

Les 26 et 27 novembre se tiendra le sommet européen de l’économie sociale. Celle-ci, organisée par la commission européenne,  ce sommet a pour objectif de réunir toutes les parties prenantes autour de trois thématiques : la numérisation de l’économie sociale, l’innovation (sociale) ainsi que la collaboration interpays et intersectorielle. L’évènement se veut co-construit, c’est pourquoi…

De uitdagingen van de mobiliteit in Brussel

In november organiseerde COOPCITY een avond over de maatschappelijke uitdagingen van de mobiliteit in Brussel om bij sociale innovaties meer aandacht op te eisen voor de behoeften van het grondgebied. Klik hier voor het verslag van de uitwisselingen van deze bijeenkomst (in het frans).

Zijn stem in Europa laten horen

De European Social Economy Summit, georganiseerd door de Europese Commissie op 26 en 27 november a.s., heeft tot doel alle stakeholders rond drie thema’s samen te brengen: de digitalisering van de sociale economie, (sociale) innovatie, alsook grens- en sectoroverschrijdende samenwerking. Al twee BISSIB-leden zullen aan de EUSES deelnemen: Quentin Crespel zal er het Gewest vertegenwoordigen…

Scroll To Top